Posilování a protahování

O aktivitě

Velká část populace díky nedostatku pohybu trpí bolestmi zad či jiných partií těla způsobené buď jednostranným pohybem nebo jeho nedostatkem. Účelem této je nabídnout pohybové aktivity jako kompenzaci nedostatku tělesného pohybu, umění naslouchat svému tělu a podněcovat aktivní přístup a lásku ke sportu. Součástí je i nahlédnutí do fungování lidského těla. Skladba hodin je tvořena v souladu s pohybovými schopnostmi a dovednostmi frekventantů, nároky jsou přiměřené fyzické kondici účastníků.

Cíl aktivity

Cílem je zpevnit hluboký stabilizační systém a eliminovat svalové dysbalance. Zároveň je cílem se naučit správně a pravidelně protahovat.

Potřebné vybavení

  • pouze pohodlné sportovní oblečení