Co je USK?

Univerzitní sportovní klub Fakulta managementu VŠE, z.s., je spolek, jehož posláním je nabízet především sportovní aktivity pro volný čas studentů a zaměstnanců Fakulty managementu, ale i dalších zájemců. Do řad USK vstupuje každoročně přes 350 zájemců. Jak se stát členem se dozvíte zde.

Všichni členové oddílu si mohou vybírat z velkého množství sportovních aktivit. V průběhu semestru je každý den na výběr z několika možností, ať již jde o dlouhodobé turnaje, tréninky nebo sporty hlavně pro zábavu a dobrý pocit. Většina lektorů je z řad studentů a zaměstnanců Fakulty managementu. Více informací o tom, jak se stát lektorem naleznete zde.

Sportovní život zpestřují i jednorázové sportovní akce. Nejvýznamnější akcí je rektorské sportovní odpoledne, kdy je celý den zasvěcen nejrůznějším sportovním aktivitám. Své místo na Slunci si vydobyly též plavecké štafety a každoročně pořádáme pro své členy i pro běžce z celého kraje Jindřichohradeckou běžeckou hodinovku.

Důležitou rolí USK je také reprezentace Fakulty managementu a města Jindřichův Hradec v rámci České republiky i v zahraničí. Reprezentační výběry se několikrát zúčastnily sportovních akcí ve Švýcarsku (Bern, St. Gallen) či v Polsku (Wroclaw), poslední roky pravidelně jezdí naše fotbalové družstvo na turnaj do Holandska. Členové USK pravidelně reprezentují na akademických mistrovstvích ČR.

Výhodou členství je, že můžete sportovat skoro každý den v týdnu, zkusit si velké množství sportů, které nabízíme a to za perfektní cenu. Členství je platné po celý akademický rok.

Trocha historie

  • 10. 12. 1993 – provedena registrace na MVČR Tělovýchovné jednoty Slávia Universita J. Hradec za posláním organizovat sportovní činnost studentů, zaměstnanců a široké veřejnosti. Zakládajícím členem a předsedou byl ing. Vladimír Lukšů, CSc. (1993-94)hospodářka Iva Fučíková (1993 – dosud)
  • 31. 1. 1995 – transformace na Universitní sportovní klub Fakulta managementu, transformaci provedl předseda Mgr. Radek Novák (1994-1995)
  • 1995 – 2005 předsedou Mgr. Petr Voldán
  • 2003 – 2015 Tajemníkem Ing. Mgr. Pavel Král
  • 2005 – 2011 předsedou Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
  • 2011 – 2015 předsedou Ing. Jiří Přibil, Ph.D.
  • 2015 – Předsedou Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D., Místopředseda Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Organizační složky

  • Nejvyšším orgánem je Valná hromada složená ze zástupců všech oddílů
  • Výkonný výbor (předseda, místopředseda, hospodářka, manažer)
  • manažer USK  Ing. Petr Šimáček