Jak se stát členem?

Děkujeme, že jste se rozhodli stát se členem USK Fakulty managementu VŠE!

V rámci členství můžeš po celý akademický rok navštěvovat veškeré námi nabízené aktivity, jejich aktuální nabídka je zde.

USK není pouze pro studenty fakulty, ale také pro širokou veřejnost. Proto je k dispozici několik druhů členství. Zaplacením členského příspěvku berete na vědomí, že na základě nařízení vlády či vedení Vysoké školy ekonomické v Praze mohou být veškeré aktivity USK FM VŠE, z.s. do odvolání pozastaveny.

  • Děti do 15 let (100 Kč)
  • Student FM (500 Kč)
  • Zaměstnanec FM (500 Kč)
  • Rodinný příslušník zaměstnance FM (500 Kč)
  • Ostatní bez bazénu a posilovny (1000 Kč)
  • Ostatní s bazénem a posilovnou (2500 Kč), pozn. vstup do posilovny je pouze pro osoby starší 18 let.
 

Videonávod k registraci

https://youtu.be/lamEIttwVxQ

Cenu členského příspěvku může zájemce o členství uhradit spolku následujícími způsoby:

    1. V hotovosti na adrese Jarošovská 1117/II, 377 01, Jindřichův Hradec, kancelář č. 204 (p. Fučíková);
    2. bezhotovostně převodem na účet spolku č. 5971106329/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s.; v případě bezhotovostní platby uveďte jako variabilní symbol Vaše rodné číslo bez lomítka a do zprávy jméno a příjmení zájemce o členství. 

 

Po provedení první registrace (noví členové) je třeba ve Vámi vybraném termínu (součástí registrace) přijít k paní Fučíkové (č. dveří 204), kde podepíše správní dokumenty a případně zaplatíte členský příspěvek (pokud nebyl uhrazen elektronicky). Studenti a zaměstnanci musí mít s sebou multifunkční čipovou kartu (ISIC, ITIC), ostatním stačí fotografie. Členové, kteří chtějí pouze obnovit své členství k paní Fučíkové nemusí, stačí uhrazení poplatku za permanentku na bankovní účet (viz bod 2 výše).

Poté je možné navštěvovat aktivity dle jejich rozvrhu.

Univerzitní sportovní klubu Fakulta managementu VŠE, z.s. není plátcem DPH. Smlouva o členství se řídí Stanovami spolku a Všeobecnými obchodními podmínkami.