Jak se stát členem?

Děkujeme, že jste se rozhodli stát se členem USK Fakulty managementu VŠE!

Jako každý rok k tobě přicházíme s nabídkou stát se členem Univerzitního sportovního klubu Fakulta managementu VŠE, z.s.. V rámci členství můžeš po celý akademický rok navštěvovat veškeré námi nabízené aktivity, jejich aktuální nabídka je zde.

USK není pouze pro studenty fakulty, ale také pro širokou veřejnost. Proto je k dispozici několik druhů členství. Cena je pro akademický rok 2020/2021 snížena vzhledem k nejisté situaci týkající se COVID-19. Zaplacením členského příspěvku berete na vědomí, že na základě nařízení vlády či vedení Vysoké školy ekonomické v Praze budou veškeré aktivity USK FM VŠE, z.s. do odvolání pozastaveny.

 • Děti do 15-ti let (100 Kč)
 • Student FM (200 Kč)
 • Zaměstnanec FM (200 Kč)
 • Rodinný příslušník zaměstnance FM (200 Kč)
 • Ostatní bez bazénu a posilovny (200 Kč)
 • Ostatní s bazénem a posilovnou (750 Kč)

 


Cenu členského příspěvku může zájemce o členství uhradit spolku následujícími způsoby:

  1. V hotovosti na adrese Jarošovská 1117/II, 377 01, Jindřichův Hradec, kancelář č. 204 (p. Fučíková);
  2. bezhotovostně převodem na účet spolku č. 5000003888/7940, vedený u společnosti Waldviertler Sparkasse Bank AG;
  3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay, provozované společností GOPAY, s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 26046768;

Po provedení registrace je třeba ve Vámi vybraném termínu přijít k paní Fučíkové (č. dveří 204), kde zaplatíte členský příspěvek (pokud nebyl uhrazen elektronicky) a dostanete roční členskou známku. Studenti a zaměstnanci musí mít s sebou multifunkční čipovou kartu (ISIC, ITIC), ostatním stačí fotografie. Osoby mladší 18-ti let musí mít s sebou podepsaný souhlas zákonného zástupce.

Poté je možné navštěvovat aktivity dle jejich rozvrhu.

Univerzitní sportovní klubu Fakulta managementu VŠE, z.s. není plátcem DPH. Smlouva o členství se řídí Stanovami spolku a Všeobecnými obchodními podmínkami.