Pravidla

Účastníci

Právo účasti v soutěži mají všichni studenti a zaměstnanci Fakulty managementu, bez rozdílu věku, druhu studia či pracovní pozice. Účast v soutěži není podmíněna členstvím v Univerzitním sportovním klubu, ale členství přináší mnoho bodů navíc.

Bodové hodnocení

Body je možné získávat několika způsoby:

  • Účastí na turnajích a závodech pořádaných v rámci soutěže „Sporťák FM“
  • Účastí na ostatních akcích a závodech pořádaných USK FM (tj. plavecké štafety, Jindřichohradecká hodinovka)
  • Reprezentací VŠE
  • Návštěvou pravidelných aktivit v rámci USK FM

Bodování probíhá žebříčkovým způsobem, kdy všem účastníkům je podle pořadí v cíli přidělen určitý počet bodů. Body se přepočítávají pomocí koeficientu, který je závislý na počtu účastníků a samotném pořadí v cíli. Body jsou vždy zaokrouhleny na celé číslo. Tento způsob bodování odpovídá obvyklým standardům, kdy první v pořadí získává plný počet bodů, ostatní závodníci pak poměrnou část.

Mimo toto bodování jsou každému ze soutěžících přičteny body za účast v dané soutěži jako bonifikace.

Výpočet koeficientu:

ZVD=((n+1-p)/n)

b – Celkový počet získaných bodů

n – počet účastníků

p – konečné pořadí v cíli

Celkový počet získaných bodů je dle vzorce

CPB=PPA*10+REPRE*20+ZVD

CPB…celkový počet bodů

PPA… počet pravidelných aktivit

REPRE… reprezentace VŠE

ZVD… počet získaných bodů ze závodů a turnajů

Zúčastní-li se tedy daného závodu 38 soutěžících, první z nich získá 100 bodů, pátý v pořadí 89 bodů, devatenáctý pak 66 bodů a poslední závodník v pořadí získá 2 body. Bude-li závodník z jakéhokoliv důvodu diskvalifikován, ztrácí na body nárok a získává pouze bonifikaci za účast.

V rámci celé soutěže budou body přičítány na „konta“ samotných soutěžících, z nichž pak po skončení celé soutěže bude vyhlášen Sportovec a Sportovkyně Fakulty managementu.

Bodové hodnocení jednotlivých aktivit

Závody a turnaje: 50 bodů za účast + koeficient * 100

Návštěva pravidelných aktivit USK FM (mimo posilovny a herny stolního tenisu): 10 bodů

Reprezentace USK nebo FM na sportovních akcích: 20 bodů

Pokud soutěžící navštěvuje pravidelné aktivity, které USK vypisuje, je mu za každou účast na nich připsáno 10 bodů do soutěže. Podmínkou je zadání docházky lektorem do IS USK.

U fotbalové ligy je připsáno 10 bodů pouze v případě nastoupení do zápasu a aktivní účasti v něm. Tzn. Body nezískávají hráči, kteří jsou na soupisce týmů a do zápasu nenastoupí.

Další ustanovení a pravidla

Do soutěže se automaticky započítávají výkony všech soutěžících bez rozdílu. Vyjmutí z bodování na vlastní žádost je možné pouze ve výjimečných případech, o čemž rozhoduje organizační výbor soutěže.

Pravidla a způsob registrace jednotlivých akcí budou zveřejněna vždy s dostatečným předstihem (7-10 dní před akcí). Na každou akci probíhá registrace zvlášť. Uzavření registrací bude vždy koncem dne předcházejícího dané akci.