Práva a povinnosti člena

S členstvím v klubu souvisí následují práva a povinnosti:

Člen má právo

  • navštěvovat všechny sporty a sportovní aktivity, které USK FM VŠE, z.s. nabízí a má je zahrnuty v členském příspěvku. Na sporty musíte být předem přihlášeni pomocí našeho informačního systému (IS).

Člen je povinen

  • Dodržovat pravidla chování na pronajímaných sportovištích, chovat se tak, aby nepoškodil zařízení, která slouží ke sportovnímu a jinému vyžití.
  • Rezervovat si na pravidelné aktivity pomocí IS. Odhlásit se z aktivity lze nejpozději 2 hodiny před začátkem aktivity. Přihlásit se na aktivitu je možné nejpozději hodinu před jejím začátkem. Pokud jste na aktivitu přihlášeni a nepřijdete, klub má právo dočasně pozastavit přístup na aktivity v délce jednoho týdnu.
  • Poslouchat a řídit se pokyny lektora, instruktora, vedení klubu a obsluhy vrátnice FM VŠE.
  • Prokázat se při příchodu na aktivitu členství v klubu předložením průkazu s roční známkou USK, aby mohla být započtena docházka.