Posilování

Využívat fakultní posilovnu je možné každý všední den (SO-NE po dohodě s vrátným) od 7.00 do 20.00 po předložení průkazu USK na vrátnici fakulty, zde dostanete klíč.

Řád posilovny USK FM

  1. Každý cvičenec je povinen v posilovně dodržovat tento řád posilovny.
  2. V posilovně je dovoleno cvičit individuálně za dodržení bezpečnostních předpisů a na vlastní nebezpečí. Osobám mladším 15-ti let je do posilovny vstup zakázán. Osoby mladší 18-ti let mohou cvičit pouze pod dozorem osoby starší 18-ti let a s písemným souhlasem zákonného zástupce (tiskopis je odevzdáván při registraci do klubu). Není dovoleno se zamykat během cvičení. Maximální počet cvičících je 12.
  3. Každý uživatel posilovny je zodpovědný za případné materiální škody, které by způsobil. Každá zjištěná závada musí být neprodleně oznámena na vrátnici FM VŠE.
  4. Cvičenec je povinen neobtěžovat ostatní cvičence hlasitou hudbou, řečí či jiným způsobem.
  5. Každý cvičenec je povinen udržovat v prostorách posilovny pořádek, umývat po sobě nářadí a stroje dezinfekčním prostředkem a utřít papírovou utěrkou. Poslední cvičící v posilovně zodpovídá za stav posilovny (sundání a uklízení kotoučů na stojany, činky na svém místě odpadky pouze v koši …). Toto potvrdí při odevzdání klíčů na vrátnici FM. Je tedy v zájmu každého, aby ostatní upozornil na nedodržování pořádku v posilovně. Přijde-li cvičenec jako první do neuklizené posilovny, vyhne se potížím, pokud nepořádek nahlásí neprodleně na vrátnici.
  6. Vstup do posilovny je možný pouze ve stanovených hodinách Po- Ne od 7:00 do 20:00 hod.
  7. Cvičenec je povinen před vstupem do posilovny předložit na vrátnici FM VŠE průkaz člena USK v omyvatelném pouzdru s platnou roční známkou nebo zaplatit stanovený poplatek. Členové USK (všechny kategorie vyjma „Ostatní bez bazénu a posilovny“) mají vstup do posilovny ZDARMA, všichni ostatní platí na vrátnici FM sazbu 100,- Kč za 1 vstup.
  8. V případě, že povolaná osoba (vrátný, správce posilovny nebo manažer USK) nalezne osobu, která není členem USK nebo nemá zaplacený jednorázový vstup v prostorách herny stolního tenisu nebo posilovně, bude po ní vyžadována pokuta 500 Kč.

Za každé porušení tohoto řádu budou vyvozeny důsledky s možností zákazu vstupu!!!