Posilování

Využívat fakultní posilovnu je možné každý všední den od 7.00 do 20.00, o víkendu od 7.00 do 18.00. 

Pro vstup do posilovny  je nutné na vrátnici FM VŠE předložit průkaz členství v USK FM VŠE, z.s., následně dostanete klíč od posilovny. Před vstupem do posilovny je každý povinen desinfikovat si ruce, dodržovat rozestupy minimálně 1,5 metru a desinfikovat nářadí, se kterým cvičil. V průběhu cvičení není nutné mít na obličeji respirátor. Vstup do šaten je povolen pouze 1 osobě vzhledem k její velikosti a povinnosti dodržování stanoveného rozestupu. Před opuštěním šatny je třeba po sobě vydesinfikovat skříňku. V případě, že někde dojde desinfekce, nahlaste to prosím na vrátnici FM VŠE.

Řád posilovny

    1. Každý cvičenec je povinen v posilovně dodržovat tento řád posilovny.
    2. V posilovně je dovoleno cvičit individuálně za dodržení bezpečnostních předpisů a na vlastní nebezpečí. Osobám mladším 18-ti let je do posilovny vstup zakázán. Maximální počet cvičících je 10 osob.
    3. Každý uživatel posilovny je zodpovědný za případné materiální škody, které by způsobil. Každá zjištěná závada musí být neprodleně oznámena na vrátnici FM VŠE.
    4. Cvičenec je povinen neobtěžovat ostatní cvičence hlasitou hudbou, řečí či jiným způsobem.
    5. Každý cvičenec je povinen udržovat v prostorách posilovny pořádek, desinfikovat po sobě nářadí, stroje a skříňku dezinfekčním prostředkem a utřít papírovou utěrkou. Poslední cvičící v posilovně zodpovídá za stav posilovny (sundání a uklízení kotoučů na stojany, činky na svém místě odpadky pouze v koši …). Toto potvrdí při odevzdání klíčů na vrátnici FM. Je tedy v zájmu každého, aby ostatní upozornil na nedodržování pořádku v posilovně. Přijde-li cvičenec jako první do neuklizené posilovny, vyhne se potížím, pokud nepořádek nahlásí neprodleně na vrátnici.
    6. Vstup do posilovny je možný pouze ve stanovených hodinách Po- Pá od 7:00 do 20:00 hod, o víkendu 7:00 – 18:00.
    7. Cvičenec je povinen před vstupem do posilovny předložit na vrátnici FM VŠE kartu ISIC, průkaz člena USK v omyvatelném pouzdru nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií. Členové USK (všechny kategorie vyjma „Ostatní bez bazénu a posilovny“) mají vstup do posilovny ZDARMA.
    8. V případě, že povolaná osoba (vrátný, správce posilovny nebo manažer USK) nalezne osobu, která není členem USK v prostorách herny stolního tenisu nebo posilovně, bude po ní vyžadována pokuta 500 Kč.

     

Za každé porušení tohoto řádu budou vyvozeny důsledky s možností zákazu vstupu!!!

 

 

V roce 2020 byl pořízen nově běžecký trenažer RT 500, které byl z části financován z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS.